هنر پست مدرن (Postmodern Art)

رده : تعاریف و اصطلاحات, نقد, وب نوشت
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

هنر پست مدرن (Postmodern Art)

پست مدرن (به انگلیسی Postmodern Aer) جنبش هنری که در تناقض و رویارویی با برخی از جنبه های هنر و یا برخی از جنبه های نو ظهور و توسعه یافته مدرنیته پدید آمد، به طور کلی جنبش‌هایی از قبیل هنر یا آرت، اینترمدیا، هنر مفهومی و چند رسانه‌ای به ویژه در برگیرنده ویدیو به عنوان هنر پست مدرن توصیف شده است.

درنگاه کلی دیگر پست مدرنیسم بدبینی پایداری نسبت به مدرنیسم داشته و آنرا به عنوان تعریف مطلوب فرهنگ سده بیستم مردود می‌داند.
ما در عصر پست مدرن بسر می‌بریم، چگونه امکان دارد که تاکنون مدرن وجود داشته باشیم؟ واژه پست مدرنیسم خود گویای ماهیت سر درگم گرایشی است، که به ظاهر جویای ناسازگاری است. برای رفع این ناسازه باید واژه مدرن را در دو معنا بشناسیم: مدرنیته و مدرنیسم.

پست مدرن به عنوان یک جریان، نه فقط جایگزین مدرنیسم می‌گردد بلکه به ضدیت با روند دنیای امروزی و ارزشهایی که آنها را بنا نهاده‌ایم بر می‌خیزد.
واژه “پست” (Post) به ذهن‌ها تلقین کرده، جهان ما در وضعیت تغییر و تحول است، بی آنکه به ما بگوید به کجا خواهیم رسید. با توجه به اینکه واژه “پست مدرن” برای نخستین بار، توسط یک مورخ در اواخر دهه ۱۹۴۰، جهت نشان دادن مرحله نهایی تمدنی که با رنسانس آغاز گردید به کار رفت همچنین این واژه عمدتا توسط منتقدان ادبی از اواسط دهه ۱۹۶۰ به کار برده شد.

اگر چه می‌توانیم برای یافتن نخستین نشانه‌ها، تا آن دوره به عقب بازگردیم، اما به نظر می‌رسد آن جریان ها بیشتر مدرنیسم متاخر بوده‌اند، بی آنکه گسستی قطعی از روند اصلی سده بیستم را به نمایش بگذارند.

تفاوت در چیست؟ پست مدرنیسم ریشه در جامعه فرا صنعتی دارد، که به سرعت به درون عصر اطلاعات در حرکت می‌باشد (همچون ندای “موج سوم”) [۱] بر اساس این دیدگاه کلیه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از پایان جنگ جهانی دوم به دنیای غرب شکل داده بودند، متحول شده، از درون مورد حمله قرار گرفته و به تمامی از هم فرو می‌پاشند، و این مسله به گونه ای کنایه آمیز دقیقا همزمان با سقوط کمونیسم در اروپای شرقی می‌‌‌باشد.

این فرسایش بنیادین به پیدایش بهران معنویتی منجر شده تا دگرگونی زیست مردم را نشان دهد.پست مدرنیسم محصول بیداری و بیزاری است که طبقه متوسط را درگیر خود ساخته است و به همان اندازه فرهنگ بورژوا، تمامی امکانات خود را با بلعیدن دشمن دیرین خود یعنی آوان-گارد [۲] به کار گرفته است. در کمال تعجب آوان-گارد در اوج پیروزیش به پایان رسید. در طول دهه ۱۹۵۰، رسانه ها، آوان گارد را چنان رواجی دادند که طبقه متوسط آنرا پذیرفت و اشتیاقی سیری ناپذیر جهت ایجاد اصلاح طلبی با میل خودش نشان داد. در دهه پس از آن، در حد شیوه‌ای از بیان به روش “سرمایه داری” توسط شرکتهای بزرگ تنزل کرد، نه فقط در معماری بلکه در و مجسمه سازی نیز.

پست مدرنیسم مرگ مدرنیسم را جشن گرفته، نه فقط آنرا در ادعایش برای جهانی بودن گستاخ دانسته بلکه مسوولیت پیامدهای شوم تمدن معاصر را نیز به گردن او می‌اندازد. دموکراسی، بنا شده بر پایه ارزشهای روشنفکری، برخلاف، به گونه نیروی مستبد، برای انتشار استیلای غرب، در سراسر جهان دانسته می‌شود.

۱- Third Wave موج سوم عنوان عصری است که الوین تافلر، برای مشخص کردن عصر اطلاعات و دانایی ابداع کرد.
۲- Avant-Garde اصطلاح نظامی-فرانسوی است که تا پیش از ۱۸۴۸ در بیان گرو‌های سیاسی جمهوری خواه یا سوسیالیست پیشرو به کار برده می‌شد. بعد ها فرض شد که پیشرفت هنر در گرو مبارزه با بورژواهاست. در نهایت اصطلاح آوان-گارد پس از ۱۹۱۰ به آن عده از نوآوران فرهنگی اطلاق می‌شد که باورهایشان خارج از چارچوب درک عامه بود.

منابع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_art
http://www.paintboom.com
History of art / H.W. Janson 5th

تمام حقوق محفوظ است، استفاده از محتوا، نقل قول و یا اشتراک با ارجاع به منابع آزاد می‌باشد.

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: