هنر مشارکتی (Participatory Art)

رده : تعاریف و اصطلاحات, وب نوشت
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

هنر مشارکتی (Participatory Art)

(به انگلیسی: Participatory art) رویکردی در زمینه خلق آثار هنری می باشد، که در آن هنرمندان، مخاطبان اثر، مولفان و یا ناظران در روند خلق اثر به طور مستقیم سهیم هستند. بنا بر تعریف ارایه شده این هنر بدون شرکت و تعامل فیزیکی مخاطبان و ناظران اثر تکمیل نمی‌گردد.

آثار هنری با عنوان مشارکت و یا تعاملی (Interaction) میتوانند به عنوان هنر مشارکتی معرفی گردند، همچنین تحت شرایط متفاوت ممکن است در رده‌های دیگر مانند هنر ارتباط‌ ای (Relational Art)، عملکرد اجتماعی (Social Practice)، هنر جامعه (Community Art) و یا هنر عمومی به عنوان سبک و ژانر جدید قرار گیرند. فولک آرت و یا هنر قبیله ای (Folk and tribal art)، که در آن بسیاری از افراد یک جامعه در خلق اثر مشارکت دارند نیز به عنوان هنر مشارکتی در نظر گرفته می‌شود.

در مجله علوم انسانی اورگان در شماره پاییز / زمستان نویسنده اریک گلد “یک سنت هنری” را با نام عملکرد اجتماعی” توصیف می‌نماید، در اشاره به خلق آثاری که هنرمند، مخاطب و اثر در تعامل با یکدیگر می‌باشند. در حالی که یک هنرمند نقاش به واسطه رنگ‌ها و بوم یا یک مجسمه‌ساز به وسیله متریال چوب یا فلز، به خلق یک اثر می‌پردازد، هنرمند عملکرد اجتماعی اغلب سناریویی خلق می‌نماید که در آن از مخاطبان دعوت به مشارکت شده است. گرچه نتایج ممکن است با بهره گیری مستنداتی از عکاسی، ویدیو و یا روشهای دیگر باشد ولی در حقیقت آثار هنری مطلق تعاملی هستند که با مشارکت مخاطبان، هنرمند و وضعیت ایجاد شده پدید آمده‌اند.

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: