کتاب یک مکان پس از دیگری: هنر سایت-خاص و مکانیابی

رده : ایبوک, تاریخ هنر, جامعه شناسی هنر, مجسمه سازی, هنرهای زیبا
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

یک مکان پس از دیگری: هنر سایت-خاص و مکانیابی

معرفی کتاب: یک مکان پس از دیگری: هنر سایت-خاص و مکانیابی
Miwon Kwon, “One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity”

از آنجایی که آرت محدود به فضاهای بسته و نمایشگاهی نمی باشد، می توانند در فضاهای عمومی، خصوصی روزمره، محل یا سایت-خاص طراحی و اجرا شوند.
هنر سایت-خاص (Site-specific) در واکنش به کالایی شدن روز افزون هنر، ایده آل های رایج خود مختاری و جهانی هنر و همچنین پس از اشیا و اجسام به عنوان یک واکنش از سوی هنرمندان پیرامون وضعیت جهانی پدید آمد.

اجسام هنر مدرنیسم، موضوعات و آثاری با قابلیت حمل و نقل و پویایی بودند که تنها میتوانستند در موزه ها با یک دیدگاه تجاری وجود داشته باشند. از سال ۱۹۶۰ هنرمندان جهت دوری از این وضعیت، به فضاهای سایت و محیط پیرامون آن جلب شدند. آثار هنری خلق شده در این محل ها می توانستند در موقعیت و شرایط وجود داشته باشند و قابل حمل و نقل، قابلیت تغییر مکان و یا تغییر در هویت را دارا نباشند.

سایت یک محل جاری شامل یک ترکیب منحصر به فرد از عناصر و المان های فیزیکی است که دارای وزن، عمق، طول، شکل، دیوار، ارتفاع و دما می باشد.
آثار هنری در ابتدا از دیوارهای موزه ها و گالری ها ظهور کردند، و این روند در ادامه با انتقاد هنرمندان و منتقدان از موزه ها و گالری ها به عنوان یک نهاد و سازمان با مجموعه قوانین خاص خود و محدودیت برای هنرمند روبرو شد.

در مقابل با این شرایط آثار هنر محل و سایت-خاص ای ظهور کرد که در محل های باز و اغلب شامل محوطه سازی (هنر سایت-خاص را میتوان با هنر محیطی مرتبط دانست) همراه با احجام و مجسمه هایی به طور دایم خلق شدند. آثار هنری پدید آمده در این محیط ها حتی شامل حرکات و برنامه های رقص ویژه آن محل و گاهی معماری های مهیج و شگفت انگیز در ترکیب یا تکمیل سایت به عنوان بخشی از اثر در نظر گرفته می شوند.

کتاب “یک مکان پس از دیگری” ابتدا در قالب یک پایان نامه مقطع دکترا در سال ۱۹۹۸ در دانشکده معماری در دانشگاه پرینستون ارایه و به پایان رسید، این کتاب یک تاریخچه انتقادی و حیاتی از هنر سایت-خاص از اواخر ۱۹۶۰ همراه با یک چارچوب نظری جهت بررسی شعارهای ونگاردیسم و زیبایی شناختی ارایه می دهد.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب یک مکان پس از دیگری: هنر سایت-خاص و مکانیابی
One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity

About:

Site-specific art emerged in the late 1960s in reaction to the growing commodification of art and the prevailing ideals of art’s autonomy and universality. Throughout the 1970s and 1980s, as site-specific art intersected with land art, process art, performance art, conceptual art, installation art, institutional critique, community-based art, and public art, its creators insisted on the inseparability of the work and its context.

In recent years, however, the presumption of unrepeatability and immobility encapsulated in Richard Serra’s famous dictum “to remove the work is to destroy the work” is being challenged by new models of site specificity and changes in institutional and market forces.

One Place after Another offers a critical history of site-specific art since the late 1960s and a theoretical framework for examining the rhetoric of aesthetic vanguardism and political progressivism associated with its many permutations.

Informed by urban theory, postmodernist criticism in art and architecture, and debates concerning identity politics and the public sphere, the book addresses the siting of art as more than an artistic problem. It examines site specificity as a complex cipher of the unstable relationship between location and identity in the era of late capitalism.
The book addresses the work of, among others, John Ahearn, Mark Dion, Andrea Fraser, Donald Judd, Renee Green, Suzanne Lacy, Inigo Manglano-Ovalle, Richard Serra, Mierle Laderman Ukeles, and Fred Wilson.

Contents
ACKNOWLEDGMENTS
INTRODUCTION
۱ GENEALOGY OF SITE SPECIFICITY
۲ UNHINGING OF SITE SPECIFICITY
۳ SITINGS OF PUBLIC ART: INTEGRATION VERSUS INTERVENTION
۴ FROM SITE TO COMMUNITY IN NEW GENRE PUBLIC ART: THE CASE OF “CULTURE IN ACTION”
۵ THE (UN)SITINGS OF COMMUNITY
۶ BY WAY OF A CONCLUSION: ONE PLACE AFTER ANOTHER
NOTES
INDEX

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: