کتاب زیستن با هنر نوشته مارک گت‌لین

رده : ایبوک, تاریخ هنر, جامعه شناسی هنر, فلسفه هنر, مجسمه سازی, نقاشی, هنرهای زیبا
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

کتاب زیستن با هنر نوشته مارک گت‌لین

نام کتاب: زیستن با هنر (ویرایش نهم)
نویسنده: مارک گت‌لین (Mark Getlein)

آنالیز، و قدردانی
نهمین نسخه کتاب زیستن با هنر تفکر انتقادی پیرامون هنرهای تجسمی را برای دانش‌پژوهان فراهم می‌نماید، نمونه‌های بسیاری از آثار که در نیمه نخست کتاب بدان اشاره شده است به بررسی ماهیت، واژگان و عناصر هنر جهت ایجاد زمینه و پایه‌ای برای یادگیری آنالیز و تجزیه تحلیل موثر هنر و آثار می‌پردازد.

نیمه دوم کتاب مجموعه‌ای است از یک تاریخ کوتاه و در عین حال جامع از هنر که دانش‌پژوه را به درک هنر در چارچوب زمان و مکان رهنمون می‌سازد.

در نمای کلی، تمامی این عناصر و المان‌ها راهنمایی برای دانش‌پژوهان هنر و هنرمندان در راستای درک بهتر هنر به عنوان بازتابی از تجربه انسانی و مفهوم “زیستن با هنر همان زیستن با خویشتن است”، می‌باشد.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب زیستن با هنر نوشته مارک گت‌لین
Living with Art

About:
Analyze, Understand, Appreciate
Living with Art provides the tools to help students think critically about the visual arts. Using a wealth of examples, the first half of the text examines the nature, vocabulary, and elements of art, offering a foundation for students to learn to analyze art effectively.

The latter half sets out a brief but comprehensive history of art, leading students to understand art within the context of its time and place of origin. High quality images from a wide range of periods and cultures bring the art to life, and topical essays throughout the text foster critical thinking skills.

Taken together, all of these elements help students to better appreciate art as a reflection of the human experience and to realize that living with art is living with ourselves.

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: