نمایشگاه نقاشی های “سعیده حاتمی”

رده : اخبار و رویدادها, رویدادهای داخلی, نمایشگاه‌های داخلی
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

 نقاشی های سعیده حاتمی

گالرى شماره۶ جمعه ۳ مهرماه میزبان نقاشی های “سعیده حاتمی” با عنوان “هی زن تودر این سیاره چه کاره ای؟!” می‌باشد،

استیتمنت:

نمایشگاه نقاشی های سعیده حاتمی
سکوت و حضور خلاء تمام دنیای سعیده را تحت تاثیر قرار داده است. خویش نگاری هایی که حاکی از خلوت عمیق و پر جزییات اوست.
در این فضای سرد، خویشتن آدمی تفاوتی با گلی خشکیده یا توپی برای بازی ندارد!
چرایی وجود آدمی در میانه ی حیات خویش چنان بر تصاویر سنگین است که هیچ کنشی مابین انسانِ بی دست و پا و فضای هستی اش شکل نمی گیرد و نگاه کردن و خیره ماندن تنها عمل قابل ذکر اوست!
می توان توالی روزهای روزمره ی او را به وضوح دید و از خود پرسید، هی زن تودر این سیاره چه کاره ای؟

آیدین خانکشی پور

Hey woman what are you here for!?

Saeedeh ‘s entire world is influenced with the voice of silence and vacuity
The self-portraits are showing a deep solitude full of details. And in this cold space, there is no difference between human being and a dried flower or a gaming ball!

Opening: Friday 25th Sep 4 to 8 p.m.
The show continues until 2th Oct
Visiting Hours in other Days 4 to 8 p.m.
Gallery is closed in holidays and Thursdays.
محل برگزاری : گالری شماره۶
زمان گشایش: جمعه ۳ مهرماه ساعت ۴ تا ۸ عصر.
نمایش تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد.
ساعات بازدید در روزهای دیگر۴ تا ۸ عصر می باشد.
گالری پنجشنبه و ایام تعطیلات رسمی بسته است.

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: