کتاب بررسی هنر سایت-خاص، مسائل مرتبط با فضا و اینترنشنالیسم

رده : ایبوک, تاریخ هنر, جامعه شناسی هنر, روانشناسی هنر, فلسفه هنر, مجسمه سازی, هنرهای زیبا
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

کتاب بررسی هنر سایت-خاص، مسائل مرتبط با فضا و اینترنشنالیسم

نام کتاب: بررسی هنر ، مسائل مرتبط با فضا و اینترنشنالیسم
نویسنده: جودیت راگ

در طی سالهای اخیر تنوع بیشتری در سرتاسر جهان جهت فضاها، خلق و نمایش آثار هنری فراتر از محیط های گالری ها و موزه ها ایجاد شدند.

آگاهی و شناخت فضا، با تاکید بر معنا و مفاهیم نوین آن گسترش یافت، جودیت در این کتاب به بررسی طیف گسترده ای از آثار هنری مرتبط با هنر سایت-خاص بصورت بین المللی در کشورها از چین تا فرانسه، ایتالیا ، انگلستان، از آرژانتین و کانادا تا استرالیا، لهستان و هلند و همچنین بررسی روابط بین هنر سایت-خاص و مجموعه فضاها در مفاهیم و زمینه های جهانی پرداخته است.

نویسنده کتاب به وضوح با فصل های مصور به مسایل بسیار نزدیک و معاصر از جمله محیط زیست، هویت فرهنگی و تعلق، تجارب جابجایی، مهاجرت، حاشیه نشینی، اثرات شهرنشینی و گردشگری و تاثیر آن بر فضا می پردازد، این کتاب یک راهنما و منبع مناسب برای دانشجویان، دانش پژوهان، متخصصان هنرهای زیبا، تئوری و ، هنرمندان مجذوب و شیفته هنر سایت-خاص، آرت و هنرمندانی که در این زمینه ها فعالیت دارند، می باشد.

فصلها و عنوان های منتشر شده در کتاب شامل:
فصل یک- فضاهای روانشناختی، فصل دوم- فضاهای احتمالی و مشروط، فصل سوم- فضا، فصل چهارم-باغ، فصل پنجم- بیننده و مخاطب و فصل ششم-مرز می باشد.

فایل ایبوک نسخه اصلی کتاب با قابلیت چاپ و پرینت می‌باشد، جهت مرور، بررسی مشخصات و دانلود به ایبوک استور بانی فرم مراجعه فرمایید:
▼ دانلود کتاب بررسی هنر سایت-خاص، مسائل مرتبط با فضا و اینترنشنالیسم
Exploring Site-Specific Art: Issues of Space and Internationalism

About:
Over recent years a greater diversity of spaces has opened up worldwide for the making and display of art beyond the gallery. A new “space consciousness” has developed, with an emphasis on the significance of the spatial. Judith Rugg takes up a range of site-specific artworks internationally located in countries ranging from China to France, Italy and the UK, Argentina and Canada to Australia, Poland and the Netherlands to explore the relationships between site-specific art and space set within its globalising contexts.

Through close inspection of works such artists as Doris Salcedo, Langlands and Bell, Phyllida Barlow and Vong Phaophanit, Rugg considers how an interdisplinary spatial theory can inform many elements of contemporary art. In clear, illustrated chapters, she engages with very contemporary spatial issues, including those of the environment, cultural identity and belonging, as well as experiences of displacement, migration and marginalization and the effects of urbanization and tourism. For students and practitioners of fine arts, art theory and history, as well as those who are fascinated by site-specific art, this is an original and challenging guide.

Contents
Acknowledgements
Foreword
Introduction
Chapter 1: Psychic Spaces
Chapter 2: Contingent Spaces
Chapter 3: Performance of Space
Chapter 4: The Garden
Chapter 5: Demographic Space
Chapter 6: Territory and Location
Chapter 7: The Viewer
Chapter 8: The Border
Conclusion
Bibliography
Index

▼ DOWNLOAD 

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: