جنگل سیاه – جواد مدرسی

رده : اخبار و رویدادها, نمایشگاه‌های داخلی
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

جنگل سیاه - جواد مدرسی

در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ در شهر مذهبی مشهد متولد شد . جائیکه جز برای تحصیل دانشگاهی آنرا ترک نکرد و فضای شهری آن با همه ی ابعاد بیرونی و درونیش بر آثار خلاقانه ی او تاثیر گذارد.
بازنمایی فضاها ، بناها ، پشت بامها ، پنجره ها و نماهای دور ، از ابتدا به تم اصلی کارهای او تبدیل شد . این مسیر در امتداد خود هر چه بیشتر از فضای عینی فاصله گرفت . شهرهای مدرسی به مرور از قید زمان و مکان فارغ شد و جنبه ای متافیزیکی یافت . ساختمانها و مناظر آشنای شهری جای خود را به مکانی ازلی ابدی دادند . جائیکه میتوانست هر کجا باشد.
مجموعه ی حاضر که ششمین انفرادی او در گالری طراحان آزاد است ، به طراحی های کوچک او اختصاص دارد که جنبه های پیش گفته را به شکلی خود انگیخته تر و فی البداهه ارائه میدهد

جنگل سیاه - جواد مدرسی

جنگل سیاه – جواد مدرسی

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: