چپراست

 

“پینت بوم به لحاظ ساختاری یک ارگانیزم گردآورنده آزاد و یک سیستم گسترش دهنده می باشد.”

در حقیقت پینت بوم مجموعه‌ای است که با هدف ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی پیرامون هنرهای زیبا، هنر معاصر، مجسمه سازی، نقاشی، عکاسی و… در برگیرنده نوشتارها، مقالات، مجموعه آثار، بیوگرافی‌ها، اخبار، رویدادها، رقابت ها، آگاهی از نمایشگاه‌های جاری، نقد، بررسی، معرفی کتابهای الکترونیکی هنر و کلیه پرونده‌های مرتبط پدید آمده است.

همچنین شما می‌توانید مطالب، رویدادها، مقالات و نوشتارهای دیگر را مرتبط با رده‌های اعلام شده از طریق فرم ارسال در وب‌گاه ثبت و منتشر نمایید، بدیهی است تمامی حقوق نشر و ثبت اطلاعات با نام شما بر روی وب گاه همواره محفوظ می‌باشد : فرم ارسال محتوا

آدرس وب‌گاه: www.paintboom.com
پست الکترونیکی: support [at] paintboom.com
شماره سامانه: ۳۰۰۰۴۷۱۰۳۰۰۳۰۰
تلفن: ۲۶۳۱۹۴۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
نمابر: ۲۶۳۱۸۵۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸
Email Now : support@paintboom.com
Facebook : www.fb.com/paintboom.art
Twitter : www.twitter.com/paintboom
Instagram : www.instagram.com/paintboom.art
Telegram: @paintboombot